Mạng từ là gì?

Mạng từ (WordNet) là một cơ sở dữ liệu về từ trong đó các từ được nhóm lại thành các loạt đồng nghĩa; các loạt đồng nghĩa được gắn kết với nhau nhờ các quan hệ ngữ nghĩa. Mạng từ là một loại từ điển có tính trực quan cao. Quan trọng hơn, mạng từ có thể được sử dụng để phân tích tự động văn bản, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác,...

Mạng từ đầu tiên trên thế giới được phát triển cho tiếng Anh tại Đại học Princeton, Mỹ. Cho đến nay đã có nhiều Mạng từ khác như: Mạng từ các ngôn ngữ Châu Âu, Mạng từ tiếng Nhật, Mạng từ tiếng Thái,...

Mạng từ tiếng Việt

Mạng từ tiếng Việt được phát triển dựa trên sự kế thừa Mạng từ Princeton phiên bản 3.0. Để biên soạn dữ liệu, chúng tôi kế thừa và phát triển công cụ WNMS, một hệ thống hoạt động trên Web được phát triển trong dự án AsianWordNet, do Phòng thí nghiệm Ngôn ngữ học Máy tính Thái Lan (TCL) và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Nhật Bản (NICT) cộng tác thực hiện. Việt WNMS đã được tùy biến và cải tiến để phù hợp với tiếng Việt.

Số lượng từ : 67,344 Số lượng LĐN : 40,788

Đăng nhập để chia sẻ kiến thức về từ vựng của bạn cho đề tài Mạng từ tiếng Việt


Creative Commons License WNMS được phát triển tại TCL, Thái Lan, và được tùy biến và nâng cấp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ CNTT NaisCorp.. (Trang web được sinh trong 0.0197 giây)
101 - B1, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 04. 6281 3272 Fax: 04. 3767 8024